Podstrona: Konferencje i seminaria naukowe / Wizytówka pracownika PRz

Konferencje i seminaria naukowe

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 1. Fault prediction in distributed systems, 2021 16th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE 2021) Poland - Rzeszów 13 – 15.09.2021, https://2021.wzee.pl/schedule/
 2. Sustainable Development in the Field of IoT-Focused Network Engineer Education Based on Simulation Tools, Proceedings of th 37th Information Systems Education Conference ISECON 2021, 9 October 2021,  http://isecon.org/.
 3. Coarse Traffic Classification for High-Bandwidth Connections in a Computer Network Using Deep Learning Techniques, 15th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2021) (http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/cisis/2021/)
 4. "Software integration of manufacturing resources in the hybrid cloud model for Industry 4.0"
  XXI KKIO Software Engineering Conference, Białystok, 11-13.09.2019.
 5. "Metody i środki modelowania ruchu sieciowego dla złożonych sieci komputerowych"
  IV Scientific Conference – Something About IT Security, Rzeszów, 22.05.2019.
 6. eCF in an Academic Environment
  Konferencja: The 24th IFIP World Computer Congress, 2018.09.18-2018.09.21, Poznań,  , 18.09.2018
 7. Load balancing in networks with link-state routing protocols https://www.ipthree.org/knowledge-portal/wcc2018-frameworks/
  Konferencja: 9th Scientific Conference Computing in Science and Technology, 2018.06.11-2018.06.14, Muczne, Polska, 12.06.2018
 8. Źródła ruchu sieciowego w symulacjach złożonych systemów informatycznych
  Konferencja: VIII Konferencja Naukowa “Symbioza Techniki i Informatyki”, 2017.06.08-2017.06.11, Kiry, Polska, 09.06.2017
 9. Możliwości wykorzystania symulatorów do modelowania rzeczywistych sieci komputerowych
  Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne Oblicza Informatyki", 2017.10.12-2017.10.12, Jarosław, Polska, 12.10.2017
 10. Methods and means of creating applications to control a complex network environment
  Konferencja: XIX KKIO Software Engineering Conference, 2017.09.14-2017.09.16, Rzeszów, Polska, 16.09.2017
 11. Software development for modeling and simulation of computer networks: complex systems approach
  Konferencja: XIX KKIO Software Engineering Conference, 2017.09.14-2017.09.16, Rzeszów, Polska, 16.09.2017
 12. The possibility of using LACP protocol in anomaly detection systems
   Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2016.05.04-2016.05.08, Rzeszów, Polska, 06.05.2016
 13. Wybrane aspekty wdrażania mechanizmów detekcji anomalii w systemach informatycznych
  Konferencja: VII Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki" , 2016.06.09-2016.06.12, Polańczyk, Polska, 10.06.2016
 14. Performance test of network devices
  Konferencja: XII International Conference on Computer Science "Research and Application", 2013.05.14-2013.05.16, Lublin, Polska, 14.05.2013
 15. A new model of traffic anomaly detection in computer networks
  Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" WZEE 2013, 2013.09.27-2013.09.30, Czarna, Polska, 27.09.2013
 16. Dynamiczne równoważenie obciążeń kanałów przesyłowych w złożonych sieciach komputerowych sterowane z wykorzystaniem algorytmów routingu
  Konferencja: I Krajowa Konferencja "Nowoczesne technologie informatyczne", Warszawa, 13-14 grudnia 2012, 13.12.2012
 17. Budowa nowoczesnej infrastruktury sieciowej
  Konferencja: I Konferencja Konwergentne Sieci Komputerowe, 17.11.2011, Rzeszów, 17.11.2011
 18. Metody i środki badania wydajności urządzeń sieciowych dedykowanych do hierarchicznych sieci komputerowych
  Konferencja: I Konferencja Konwergentne Sieci Komputerowe, 17.11.2011, Rzeszów, 17.11.2011 
 19. A set of connection network synthesis basis on the linear diophantine constraints solution in area {0,1}
  Konferencja: XVI Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, 23-24 października 2008, 23.10.2008
 20. Analysis and Synthesis of computational system with reconfigurable multichannel connection
  Konferencja: X International PhD Workshop OWD 2008, Wisła, 18-21 październik 2008, 18.10.2008
 21. Organizacja komunikacji w wielomagistralowych systemach połączeniowych z pasywną komutacją    Konferencja: XV Konferencja "Sieci i systemy informatyczne", Łódź, 24-26 października 2007 r.
 22. Reconfigurable multichannel computational systems
  Konferencja: 3rd International Conference "Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application" (ACSN 2007), 20-22 września 2007, Lwów, Ukraina
 23. Connectivity analysis in the computational systems with distributed communications in the multichanel environment
  Konferencja: XII International Conference "System Modellling and Control", Zakopane, 17-19.10.2007
 24.  System obliczeniowy z logiczną segmentacją kanałów połączeniowych  i ruchem rozgłoszeniowym (Computation system with logical segmentation of communications channels and with broadcast communication )
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2007, Kazimierz Dolny, 08-10.02.2007
 25. Models of multichannel interconnection systems
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2006, Kazimierz Dolny, 10.02.2005
 26. Problems and perspectives of telecommunication systems development
  International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004.
 27. Fault tolerance in multichannel scalability systems
  International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004.
 28. The topological desing of optical interconnection systems-selected problems
  International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004.
 29. Models of designing interconnection systems problem
  XII Konferencja Sieci I Systemy Informatyczne SiS, 21-22 października Łódź 2004
 30. Intuicja projektanta jako nieokreśloność przy projektowaniu sieci komputerowych
  XI International Science Conference on Computer Networks, Zakopane, 23-25.06.2004.
 31. Integrated education system
  Informatyka – badania i zastosowanie IBIZA 2004, Kazimierz Dolny, 26-28.02.2004.
 32. Design of improvement efficiency of multi-channel optical communication system criteria optimization
  Międzynarodowa Konferencja Informatyka – badania i zastosowania 2003, Kazimierz Dolny, 28.02.2003.
 33. Projektowanie topologiczne sieci WDM
  X Konferencja Sieci I Systemy Informatyczne SiS, Łódź, 10-13.10.2002
 34. The Network Product of The Method Generate Great Topology
  Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing, Rzeszów, 24-25.06.2002.

Wystąpienia na seminariach naukowych

 • „Detekcja anomalii w ruchu sieciowym ”
  Politechnika Rzeszowska, 2016.
 • „Synteza wielomagistralowych systemów komputerowych z rekonfigurowalną architekturą do realizacji zadań złożonych obliczeniowo”
  Politechnika Łódzka, 19.11.2009.
 • Projektowanie wielomagistralowych systemów komputerowych do realizacji złożonych obliczeń
  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 15.01.2008.
 • „Reconfigurable multichannel computational systems”
  Lviv Polytechnic  National  University, 20.09.2007.
 • Organizacja komunikacji w wielomagistralowych systemach połączeniowych z pasywną komutacją
  Politechnika Rzeszowska, 14.11.2007.
 • Organizacja rekonfigurowalnych połączeń w systemach równoległych na bazie komunikacji rozgłoszeniowej w środowisku wielokanałowym z pasywną komutacją
  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 26.06.2007.
 • Systemy Wielomagistralowe
  Politechnika Rzeszowska, 2007.
 • „Metody poprawy parametrów sieci połączeniowych w systemach obliczeniowych”
  Politechnika Rzeszowska, 17.10.2006.
 • „System pasywnej, wielokanałowej  komunikacji optycznej”
  Politechnika Rzeszowska, 24.05.2006.

Członek komitetów programowych konferencji naukowych:

 • XXII KKIO Software Engineering Conference, Kraków, 21-23.09.2021
 • 15th International Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, Rzeszów, 11-13.09.2021
 • 15th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2021) (http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/cisis/2021/), co-chairs of the conference theme session: Next Generation Wireless Networks.
 • The 14th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2020), Lodz, 1-3.07.20120 (http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/cisis/2020/committee.php)
 • INDUSTRY 4.0  Innovative cyber-physical solutions for industry, Rzeszów, 20.02.2020
 • XXI KKIO Software Engineering Conference, Białystok, 11-13.09.2019
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Inżynierów, Rzeszów, 30.05.2019
  (National Scientific Conference of Young Engineers)
 • XX KKIO Software Engineering Conference, Pułtusk, 27-29.09.2018
 • XIX KKIO Software Engineering Conference, Rzeszów, 14-16.09.2017
 • IX Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Muczne, 11-14.06.2018
  (IX Scientific Conference Symbiosis of Technology and Computer Science)

Członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowych:

 • 15th International Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, Rzeszów, 11-13.09.2021
 • CAx and RP methods in Industry 4.0, Rzeszów, 15.12.2020
 • INDUSTRY 4.0  Innovative cyber-physical solutions for industry, Rzeszów, 20.02.2020
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Inżynierów, Rzeszów, 30.05.2019
  (National Scientific Conference of Young Engineers)
 • IV Konferencja Naukowa Something About IT Security, Rzeszów, 22.05.2019
  (IV Scientific Conference Something About IT Security)
 • IX Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Muczne, 11-14.06.2018
  (IX Scientific Conference Symbiosis of Technology and Computer Science)
 • XIX KKIO Software Engineering Conference, Rzeszów, 14-16.09.2017
 • II Konferencja Naukowa - Współczesne Oblicza Informatyki, Jarosław, 12.10.2017
  (II Scientific Conference - Contemporary Computer Science Aspects)
 • XIII Scientific Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów, 4-8.05.2016
 • Konferencja z okazji 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej pn. „Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki", Rzeszów, 16.06.2015
  (Conference on the occasion of the 50th anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering of the Rzeszów University of Technology "Yesterday and Today - Research at the Faculty of Electrical and Computer Engineering")
 • XI Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, Rzeszów/Czarna, 27-30.10.2013
 • International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Kremenchuk, Ukraine, 26-30.09.2004

Członek komitetów organizacyjnych specjalistycznych seminariów i konferencji organizowanych z przedstawicielami przemysłu:

 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2019, Rzeszów, 30.05.2019
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2019)
 • Konferencja “Forum IT dla Administracji”, Wieliczka, 11.04.2019
  (Conference "IT Forum for Administration")
 • Rzethon Coding Marathon 2018, Rzeszów, 8-9.12.2018
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2018, Rzeszów, 24.05.2018
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2018)
 • Ogólnopolski Konkurs Młodych Inżynierów 25.05.2018
 • Innovation Technology Conference, Rzeszów, 26.10.2017
 • Konferencja "Nowoczesne e-usługi w JST", Kielce, 29.06.2017
  (Conference "Modern e-services in local government")
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2017, Rzeszów, 25.05.2017
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2017)
 • Kariera inaczej: a może Web Enterprise?, Rzeszów, 13-14.12.2016
  (Career differently: maybe Web Enterprise?)
 • Konferencja “Forum IT dla Administracji”, Rzeszów, 26.10.2016
  (Conference "IT Forum for Administration")
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2016, Rzeszów, 19.05.2016
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2016)
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2015, Rzeszów, 12-13.05.2015
  (World Telecommunication and Information Society Day - Podkarpacie 2018)
 • Konferencja „Konwergentne sieci komputerowe”, Rzeszów, 17.11.2011
  (Conference "Computer networks convergence")
 • Wiosenna Szkoła Teleinformatyki Alcatela, Rzeszów, 24.05.2005
  (Alcatel Teleinformatics Spring School)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję